PRIVATE

Boligfradragsordningen

Boligfradragsordningen gælder nu også for arbejde udført og betalt 2015.

Boligfradraget dækker udelukkende udgifter til arbejdsløn og kan benyttes i enten privat- eller ferieboligen.
Hvilket elarbejde kan du få fradrag til?
Fradragsberettiget arbejde omfatter arbejdslønnen inklusive moms i forbindelse med både istandsættelse og hjælp i og uden for boligen.

Skattefradraget omfatter både indvendig og udvendig vedligeholdelse, reparation samt serviceydelser i hjemmet (f.eks. rengøring og havearbejde). På elområdet kan du få fradrag for følgende typer af arbejde:
» Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
» Installation af solfangere og solceller
» Reparation eller fornyelse af elinstallationer
» Installation af luft/lvand og vand/vand varmepumper*
» HPFI-relæ – opsætning
» Arbejde på husstandsvindmøller (hvis det er udført og betalt i 2015)
Du kan se hele listen over alle ydelser, der er dækket af fradraget på www.skat.dk. Du kan ikke få fradrag for nogen former for servicearbejde, f.eks. service på varmepumper, olie- eller naturgasfyr.
Der gives heller ikke fradrag for installation, reparation eller opgradering af tyverialarm, andre alarmer, sikrings- og kommunikationsinstallationer.
Hvem kan få fradraget? Personer, der er skattepligtige, og som ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år.
Fradraget kan bruges af personer, der har folkeregisteradresse i boligen, hvor ydelsen/arbejdet er udført på udførelsestidspunktet.
Fradraget gælder for lejeboliger, ejerboliger og andelsboliger. Som noget nyt kan fradragsordningen også benyttes i forbindelse med arbejde udført i fritidshuse. I leje-, ejer- og andelsboliger er fradraget betinget af, at det er beboeren, der har pligt/ansvar for istandsættelsen og betaler for arbejdet.
Du kan kun bruge fradraget, hvis arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret. Der må ikke være ydet andet offentligt tilskud til arbejdet, dog kan du godt sælge en eventuel energibesparelse til et forsyningsselskab/modtage tilskud fra dit energiselskab.
Hvilke sommer- og fritidsboliger er omfattet? Alle fritidsboliger, der kan tjene som bolig for ejeren, og hvor ejeren betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen, fx sommerhuse, fritidsboliger og ferielejligheder Fritidsboliger, der ikke er omfattet af ejendomsværdiskatpligten, er ikke omfattet, fx fritidsboliger der udelukkende udlejes erhvervsmæssigt, fritidsboliger under opførelse/nedrivning, de fleste kolonihavehuse og udenlandske fritidsboliger, der er fritaget for ejendomsværdiskat. Hvad kan du få i fradrag? Du kan hvert år maksimalt få et skattefradrag på 15.000 kr. årligt.
Det svarer til, at et ægtepar eller to samboende kan fratrække udgifter til arbejdsløn inklusiv moms for 30.000 kr. årligt og med et hjemmeboende skattepligtigt barn over 18 år op til 45.000 årligt.
Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag – så skatteværdien af fradraget vil være ca. 5.000 kr. årligt pr. person.
Skattefradraget svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften. Hvordan får du fradraget? For at kunne benytte fradraget skal du indberette det fradragsberettigede beløb til SKAT med angivelse af, hvem der har udført arbejdet. Det gør du på SKATs hjemmeside www. skat.dk.
Husk arbejdslønnen på fakturaen En betingelse for at få skattefradraget er, at du over for SKAT kan dokumentere, at du har fået udført arbejdet i form af en faktura. Du skal huske, at arbejdslønnen skal fremgå klart og tydeligt af fakturaen, også når der er tale om tilbudsarbejde. SKAT skal også kunne se, hvor meget arbejdslønnen udgør af den samlede opgave.
Regningen behøver ikke være delt op i forhold til antal personer i hustanden. Husk at betale elektronisk Det er en forudsætning for at få fradrag, at arbejdet betales ved overførsel til virksomhedens konto via kortbetaling på virksomhedens hjemmeside/kortterminal eller via indbetalingskort. Betaler du kontant eller med check, kan du ikke få fradrag.

 

Skal du have nye kontakter, sat lamper op eller bygge drømmehuset?

Vi sætter en ære i at udføre arbejde i høj kvalitet med respekt for dit hjem og dine ønsker. Det betyder, at vi udfører et pænt stykke arbejde til aftalt tid og pris. Oprydningen er en naturlig del af vores arbejde. Ligesom vi altid sikrer os, at alt virker som det skal, inden vi går.

Vi garanterer desuden, at vores elektrikere har en bred viden omkring el-installation i det private hjem. De er vant til at se muligheder, og de rådgiver også gerne om de løsninger, som bedst imødekommer dit ønske.

Energioptimering
Ønsker du at spare dig selv og miljøet for ekstra omkostninger, kan vi også hjælpe dig med at energieffektivisere din elinstallation – ny som eksisterende. Vores løsning kan samtidig øge funktionaliteten og komforten i din belysning. Skal du have opsat solceller kan vi også det.
Geografi skal ikke forhindre dig i at få god service! Vi kommer gerne ud til kunder uden for lokalområderne.

El-Eftersyn

BLIV KLOGERE PÅ ELEFTERSYN

Din lokale, autoriserede elinstallatør er den mest naturlige samarbejdspartner, når der fra 1. maj 2012 skal udarbejdes en eleftersynsrapport i forbindelse med hushandler.

Formålet med huseftersynsordningen og eleftersynsordningen er at frigøre sælger for sit 10-årige fejl- og mangelansvar, og at køber får et hjælpemiddel til at vurdere ejendommens kvalitet.

Bestil dit el-tjek på 38103400 eller mail@coolver.dk