Historie

 

Firmaet blev stiftet den 1. juli 1925 under navnet O. Liebing & Co efter firmaets tre stiftere E. Clemmensen, O. Liebing og O. Chrisensen.
Sidstnævntes fulde navn var Carl Oskar Christensen, som senere tog navneforandring til Carl Oskar Olver.
I 1931 trådte E. Clemmensen ud af firmaet, der derfor omdøbtes til Liebing & Olver.
Senere overtog Carl Oskar Olver hele firmaet der i denne forbindelse fik sit nuværende navn C. O. Olver El-anlæg
Carl Oskar Olver trådte ud af firmaet i starten af 1970’erne og overlod det til sin søn Gunnar Olver, som ledede firmaet frem til 1988, hvor han måtte trække sig tilbage på grund af sygdom.
Tredie generation stod parat til at føre familie arven videre, firmaet ledes i dag af Carsten Olver

Firmaet har gennem årene udført større og mindre opgaver, specielt for en fast kundekreds, blandt andre Forsvaret, landbohøjskolen samt statens luftfartsvæsen (Naviair)
I efterkrigsårene deltog firmaet – i samarbejde med forskellige byggekonsortier – ved udførelsen af talrige bolig komplekser i københavnsområdet.